โครงการก่อสร้างโรงงานปูนลูกดิ่ง ราชบุรี (เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2562)

February 24, 2020 · 1 นาที

โครงการสร้างโรงงานปูนลูกดิ่ง บริษัท ควิกโคทโปรดักส์ จำกัด

เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม 2562